Barnkonventionen.pdf
  
2018-11-27 20:05216 KB Klar
Enkätundersökning 2017.pdf
  
2018-11-27 20:051384 KB Klar
Enkätundersökning 2018.pdf
  
2018-11-27 20:052271 KB Klar
Enkätundersökning 2019.pdf
  
2019-06-24 10:28428 KB Klar
Enkätundersökning 2020.pdf
  
2020-05-18 15:06915 KB Klar
Enkätundersökning 2021.pdf
  
2021-06-07 15:30926 KB Klar
Enkätundersökning 2022.pdf
  
2022-05-20 14:42929 KB Klar
Förskoleinformation - för dig som söker förskola.pdf
  
2018-11-27 20:05210 KB Klar
Kostinformation och matsedlar.pdf
  
2018-11-27 20:051167 KB Klar
Läroplan för förskolan Lpfö98.pdf
  
2018-11-27 20:054159 KB Klar
Naturrikets värdegrund.pdf
  
2018-11-27 20:059696 KB Klar
Plan mot kränkande behandling, Fredsduvan 2018.pdf
  
2018-11-27 20:052300 KB Klar