Beslut om avsteg avseende förskolan Båtsmannen.doc
  
2018-11-27 20:17156 KB Klar
Enkätundersökning 2017.pdf
  
2018-11-27 20:181369 KB Klar
Enkätundersökning 2018.pdf
  
2018-11-27 20:182374 KB Klar
Enkätundersökning 2019.pdf
  
2019-06-20 12:12442 KB Klar
Enkätundersökning 2020.pdf
  
2020-05-18 10:21932 KB Klar
Enkätundersökning 2021.pdf
  
2021-06-03 11:18928 KB Klar
Enkätundersökning 2022.pdf
  
2022-05-19 13:25929 KB Klar