Beslut om avsteg avseende förskolan Dvärgbjörken.doc
  
2018-11-27 20:0158 KB Klar
Enkätundersökning 2017.pdf
  
2018-11-27 20:011244 KB Klar
Enkätundersökning 2018.pdf
  
2018-11-27 20:012095 KB Klar
Enkätundersökning 2019.pdf
  
2019-06-13 15:57395 KB Klar
Enkätundersökning 2020.pdf
  
2020-05-18 15:03907 KB Klar
Enkätundersökning 2021.pdf
  
2021-06-07 15:26914 KB Klar
Enkätundersökning 2022.pdf
  
2022-05-20 14:39915 KB Klar