Beslut om avsteg avseende förskolan Bäret.doc
  
2018-11-27 20:00156 KB Klar
Enkätundersökning 2016.pdf
  
2018-11-27 20:00875 KB Klar
Enkätundersökning 2017.pdf
  
2018-11-27 20:001178 KB Klar
Enkätundersökning 2018.pdf
  
2018-11-27 20:00734 KB Klar
Enkätundersökning 2019.pdf
  
2019-06-13 09:58394 KB Klar
Enkätundersökning 2020.pdf
  
2020-05-20 14:34904 KB Klar
Enkätundersökning 2021.pdf
  
2021-05-30 13:51910 KB Klar
Enkätundersökning 2022.pdf
  
2022-05-31 14:09913 KB Klar